Protestantse Kerk in Nederland
Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.
 
 
Actueel Actueel
Indien er géén Lutherse diensten in de kapel in Zeist zijn, bent u van harte welkom bij de Lutherse kerk in Utrecht, Hamburgerstraat 9; aanvang 10:30 uur.


             

Rond de vieringen – Lutherse kerkdiensten  (eens in de twee weken) in de Lutherkapel

2021
De Lutherkapel is weer open per 21 maart 2021. 
Uiteraard onder de eerdere bekende "corona" veiligheidsmaatregelen.

Ingevolge overheidsmaatregelen betreffende het heersende Coronavirus, kunnen in de kapel in Zeist en in de kerken in Utrecht van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist E.O. m.i.v.1 juli 2020 weer erediensten plaatsvinden, zij het onder beperkende maatregelen. Met name het in achtnemen van 1,5 m afstandsgrens. Uitgangspunt is het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van onze kerkbezoekers.

Een on-line dienst van de E.L.G. Utrecht-Zeist kunt u overigens life meemaken op  internet via het Youtube kanaal Luthers Utrecht.

Inmiddels verspreiden wij een nieuwsbrief naar diegenen waarvan wij - voor zover mogelijk - een emailadres hebben. U kunt uw emailadres doorgeven aan ds.jhbrederoo@gmail.com

Overigens kunt u In het Preekarchief onder rubriek Kerkdiensten preken, video's en orde van diensten van on-line diensten Utrecht-Zeist terugzien.

Collecte

Voorzover mogelijk collecteren we in de dienst. Maar u kunt uw giften ook overmaken op de rekening van de diaconie onder vermelding van het doel dat uw wilt steunen of de zondag van de collecte.
  • NL79 INGB 0000 266 706 - Lutherse Diaconie Utrecht
Eveneens collecteren we voorzover mogelijk voor de gemeente. Deze gaven hebben we hard nodig als gemeente. U kunt uw gaven overmaken op één van onderstaande rekeningnummers.
  • NL 28 INGB 0000 6666 82 – Ev. Luth. Gem. Utrecht
  • NL 50 INGB 0000 3833 37 – Kerkrentm. Ev. Luth. Gem. Zeist

In de Kerk Hamburgerstraat is een life on-line dienst om 10.30 uur


2021
 

Zondag 13 juni, 2e zondag na trinitatis - 10.00 uur

Voorganger: Ds. C.P. Bouman
Organist: D. Andel


 Zondag 20 juni
Servisch-Orthodoxe Parochie

Zondag 27 juni, 4e zondag na trinitatis - 10.00 uur

Voorganger: Mevr. G.A. Voerman-van Haselen
Organist: E. Vliem


Zondag 4 juli
Servisch-Orthodoxe Parochie

Zondag 11 juli, 6e zondag na trinitatis - 10.00 uur

Voorganger: Mevr. Ds. J.H. Brederoo-Reitsma
Organist: E. Fredriks

Zondag 18 juli

geen dienst

Zondag 25 juli, 8e zondag na trinitatis - 10.00 uur

Voorganger: Mevr. G.A. Voerman-van Haselen
Organist: D. Andel


 

Kijk voor allerhande nieuws (zoals over het koor e.d.) onder het kopje Communicatie bij Nieuwsbrief en Mededelingen!

Cursus Leren van Luther, zie Vorming en toerusting onder Activiteiten

Lutherbijbel zie Communicatie
 

In verband met het ingaan, op 25 mei 2018, van de Algemene Verordening Gegevensverwerking, moet iedere kerkelijke gemeente een privacyregelement opstellen.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wie zijn wij
De Evangelisch-Lutherse gemeente Zeist is een kleine geloofsgemeente, die deel uitmaakt van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.. De gemeenschap wordt gekenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid en een grote openheid naar buiten. In de (tweewekelijkse) zondagse eredienst volgen we de Lutherse liturgie en zoeken we in Woord en Sacrament verbinding met God. Zo willen we ons laten inspireren om in pastoraat en diaconaat om te zien naar onze naasten dichtbij en ver weg.
 
Lutherkapel Zeist, Woudenbergseweg 38

KvK  De Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o. te Utrecht staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder no. 76366715 . meer
 
Verhuur
Voor het huren van de gemeentezaal en/of de kerkzaal: zie de informatie onder Organisatie / Koster, Beheer en Verhuur.
 
 
Giften /schenkingen en ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Zie voor giften / schenkingen de informatie onder Financiën.
 
 
Preken
Onder het kopje Kerkdiensten/preekarchief kunt u een aantal diensten/preken nalezen!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.