Protestantse Kerk in Nederland
Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.
 
 
Onze gemeente Onze gemeente


Foto: Fred Manschot

Geschiedenis

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Zeist is een jonge gemeente en heeft dus in tegenstelling tot de meeste gemeenten in onze kerk geen rijke geschiedenis. Nadat in april 1932 in Zeist een afdeling van het 'Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending' was opgericht en in 1933 de eerste kerkdiensten werden gehouden, werd op 26 juli 1941 Zeist als filiaalgemeente van Utrecht gesticht. Een jaar later werd de heer (later ds.) H. Johannes tot hulpprediker benoemd.
 
Op 22 juni 1946 werd de Evangelisch Lutherse Gemeente Zeist een zelfstandige gemeente met toen 290 leden en 121 doopleden. Diverse predikanten hebben sindsdien de gemeente gediend: ds. P. Kastelijn, ds. K.E.E. Heintze, ds. A. Duyvendak, dr. H.J. Jaanus, ds. H.J.A. Haan, dhr. H. Noordhuis (pastor) en ds. D. Neven.
 
Voordat de huidige Lutherkapel in 1965 in gebruik kon worden genomen hebben de Lutheranen in Zeist op diverse plaatsen hun diensten gehouden. In het eerste begin in de Doopsgezinde kerk, eerst een maal en later twee maal per maand. Ook werd wel een ruimte van de Gereformeerde kerk gebruikt. In 1945 verhuisde de gemeente naar de kleine zaal van de Evangelische Broedergemeente en vanaf 1949 werd de recreatiezaal van de busmaatschappij N.B.M. gebruikt. Overigens was er al in 1934 een kerkbouwfonds gesticht, maar pas nadat in 1961 een bouwcommissie was ingesteld werd er met voortvarendheid aan voorbereiding en bouw van de eigen Lutherkapel gewerkt. De architect van de Lutherkapel was Joh.A. Wentinck. In de kapel trekt het kruis op de door de gebruikte baksteen (misbaksels) in beweging lijkende muur sterk de aandacht. Op 28 november 1965 kon de kapel worden ingewijd. In november 2005 werd op feestelijke wijze het 40-jarig bestaan van de Lutherkapel gevierd.

 
Voordat de kapel er stond, was op deze locatie gelegen het voormalige koetshuis/paardenstal van de naast gelegen villa (no 36) Bagatelle. zie https://www.geheugenvanzeist.nl/articles/woudenbergseweg-36-en-38/
terug
 
 
 
 
Wie zijn wij
De Evangelisch-Lutherse gemeente Zeist is een kleine geloofsgemeente, die deel uitmaakt van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.. De gemeenschap wordt gekenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid en een grote openheid naar buiten. In de (tweewekelijkse) zondagse eredienst volgen we de Lutherse liturgie en zoeken we in Woord en Sacrament verbinding met God. Zo willen we ons laten inspireren om in pastoraat en diaconaat om te zien naar onze naasten dichtbij en ver weg.
 
Lutherkapel Zeist, Woudenbergseweg 38

KvK  De Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o. te Utrecht staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder no. 76366715 . meer
 
Verhuur
Voor het huren van de gemeentezaal en/of de kerkzaal: zie de informatie onder Organisatie / Koster, Beheer en Verhuur.
 
 
Giften /schenkingen en ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Zie voor giften / schenkingen de informatie onder Financiën.
 
 
Preken
Onder het kopje Kerkdiensten/preekarchief kunt u een aantal diensten/preken nalezen!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.