Protestantse Kerk in Nederland
Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.
 
 
1 juni 2014 1 juni 2014

Preek gehouden op zondag 1 juni 2014 in de ELG Zeist n.a.v. beide namen van de zondag “Exaudi” = hoor of “Wezenzondag” en het Evangelie Johannes 17:14:26.
 
Gemeente van Onze Heer Jezus Christus,
 
Afgelopen donderdag werd de Hemelvaart van onze Heer herdacht.
Zoals ieder jaar vragen we ons ook deze keer af: wat moeten we nu?
Ging Christus echt weg uit de wereld? En God met hem?
Soms zou je het denken, zo griezelig stil als het kan zijn op momenten dat we met een belangrijke vraag zitten: wat is de zin van mijn ziek-zijn, mensen verliezen, etc.
Maar dan ben je ineens weer volop bezig met Jezus, waar hij voor stond: bijvoorbeeld door te vragen “hoe zou ik dit moeten doen, wat moet ik nou als christen.
Daar moet ik in de praktijk toch iets mee.
En dan denk je weer: zie je wel, hij houdt me toch aan het denken en aan het doen.
Alleen of samen met anderen.
 
Vanmorgen bidden we samen: hoor toch onze gebeden.
Dat bidden hebt u ons toch geleerd, om zo het contact met u te onderhouden.
Vorige week zondag nog op zondag rogate = bidt, stonden we daar uitgebreid bij stil.
Dat bidden leerde u ons vast met het oog op uw Hemelvaart.
Opdat we niet verweesd (=zonder hulp en bescherming van Godswege) zouden achter blijven.
 
Hemelvaart dat klinkt wel alsof Jezus ver weg is.
“Ja, Hij  zit aan God’s rechthand en is dus ver weg”, zeiden/zeggen aanhangers van Calvijn.
“Maar hoe zit dat dan met God die dichtbij de mensen wil zijn en daarom mens wil zijn? Hoeft dat nou niet meer? En is Jezus dus echt ver weg?”
“Nee”, zei Luther, “Christus is niet ver weg, hij is hier bij ons, inderdaad omdat God dichtbij de mensen wilde zijn is hij gekomen en gebleven voor altijd.
Daar verandert zijn Hemelvaart niets aan.”
Te midden van de mensen leeft zijn naam en gedachtenis voort.
In hun leven, leeft zijn boodschap en geeft mensen in Gods naam wat ze nodig hebben aan LIEFDE en wat in liefde gegeven wordt.
 
Dit wordt bedoeld met Hemelvaart: Christus heeft deel aan de heerlijkheid van God.
Dat is: Hij staat voor de heerschappij van God’s liefde op aarde.
Daarin is Jezus één met God en ademen ze één Geest.
Die ene Geest die alle mensen inspireert om te leven als door God zelf gewilde en geliefde mensen,
beveiligd tegen het “kwaad” in de wereld, tegen alles wat in strijd is met God’s Liefde
geheiligd (=toegedaan aan God) door de werking van Woord en sacrament.
Gevoed en geïnspireerd door de Geest die met Gods Woord en sacrament meekomt.
En die van God, Christus en mensen in liefde een éénheid maakt.
En alles dat tussen hen in staat aan ongeloof en liefdeloosheid opruimt.
Die meegaat met de mensen als een onafscheidelijke metgezel op hun levensweg,
de mensen lerend hoe God’s Woord te verstaan, zo van belang voor het dagelijkse leven.
Omdat ze vol is van alle goede dingen die een mens van God nodig heeft in het leven,
van vergeving en genade tot troost en kracht en een nieuw begin.
Amen

terug
 
 
 
 
Wie zijn wij
De Evangelisch-Lutherse gemeente Zeist is een kleine geloofsgemeente, die deel uitmaakt van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.. De gemeenschap wordt gekenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid en een grote openheid naar buiten. In de (tweewekelijkse) zondagse eredienst volgen we de Lutherse liturgie en zoeken we in Woord en Sacrament verbinding met God. Zo willen we ons laten inspireren om in pastoraat en diaconaat om te zien naar onze naasten dichtbij en ver weg.
 
Lutherkapel Zeist, Woudenbergseweg 38

KvK  De Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o. te Utrecht staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder no. 76366715 . meer
 
Verhuur
Voor het huren van de gemeentezaal en/of de kerkzaal: zie de informatie onder Organisatie / Koster, Beheer en Verhuur.
 
 
Giften /schenkingen en ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Zie voor giften / schenkingen de informatie onder Financiën.
 
 
Preken
Onder het kopje Kerkdiensten/preekarchief kunt u een aantal diensten/preken nalezen!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.