Protestantse Kerk in Nederland
Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.
 
 
Algemene mededelingen Evangelisch-Lutherse Gemeente Zeist Algemene mededelingen Evangelisch-Lutherse Gemeente Zeist
Gebruik Lutherkapel door de Servisch-Orthodoxe parochie van de Heilige Simeon de Mirreschenker

Met medeweten van de landelijke Protestantse Kerk Nederland en ELG Utrecht heeft de Kerkenraad van de ELG Zeist c.a. de Lutherkapel en de gemeentezaal op de tweewekelijkse zondagen dat de kapel niet voor eigen kerkdiensten in gebruik is, met ingang van september 2018 voor nagenoeg een jaar verhuurd aan de christelijke migrantenkerk, de Servisch-Orthodoxe parochie, die haar gehuurde ruimte (kerk) in Utrecht moest verlaten.
 
De parochie zal ook zorgdragen voor de kosters-en schoonmaakwerkzaamheden t.b.v. de Lutherse gemeente.
 
Uiteraard zijn protestanten ook bij hun diensten welkom.
http://www.dioceseserbe.org/fr/benelux.html
terug
 
 
 
 
Lutherkapel Zeist, Woudenbergseweg 38
meer
 
Wie zijn wij
De Evangelisch-Lutherse gemeente Zeist is een kleine geloofsgemeente, die deel uitmaakt van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.. De gemeenschap wordt gekenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid en een grote openheid naar buiten. In de (tweewekelijkse) zondagse eredienst volgen we de Lutherse liturgie en zoeken we in Woord en Sacrament verbinding met God. Zo willen we ons laten inspireren om in pastoraat en diaconaat om te zien naar onze naasten dichtbij en ver weg.
 
Giften /schenkingen en ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Zie voor giften / schenkingen de informatie onder Financiën.
 
 
Verhuur
Voor het huren van de gemeentezaal en/of de kerkzaal: zie de informatie onder Organisatie / Koster, Beheer en Verhuur.
 
 
Preken
Onder het kopje Kerkdiensten/preekarchief kunt u een aantal diensten/preken nalezen!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.