Protestantse Kerk in Nederland
Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.
 
 
Berichten Kerkblad ELG februari 2019 Berichten Kerkblad ELG februari 2019
We zijn een nieuwe gemeente ... 
Met Kerst en Oud en Nieuw, was ik met mijn kinderen en kleinkinderen reizend in Vietnam. In Vietnam vernam ik dat Kerstavond met medewerking van een koor een mooie dienst in de kapel geweest is.

Helaas heeft een kleinkind van mij in het oude jaar acuut een operatie in Vietnam moeten ondergaan. Een droomreis kreeg een weinig vreugdevol einde. Vervroegd ben ik met mijn kleindochter, zodra het mogelijk was, naar Nederland teruggekeerd.
Mij is daar opgevallen dat “Merry Christmas and happy New Year” uitbundig op Amerikaanse wijze in het socialistische land gevierd werd. Zo ook mijn verwondering toen ik terugvloog op 5 januari 2019 de Vietnamese vliegtuigbemanning mij een “Merry Christmas” toewenste! Verwarring en hilariteit voor mij. Ik wens alle lezers echter een “happy 2019”.
 
Met genoegen is het proces van de fusie tussen de Lutherse gemeenten Zeist en Utrecht op 20 december 2018 voortvarend en kerkorderlijk bij de notaris afgerond. Kerkelijke instanties hebben ons daarvoor gecomplimenteerd. Die dank geldt wat mij betreft ook vanwege de liefdevolle wederzijdse bejegening van de kerkenraads- en gemeenteleden.
De Lutherse gemeente Zeist c.a. is 72 jaar zelfstandig geweest; voordien was zij een filiaalgemeente van Utrecht. Een eigen Lutherkapel werd in 1965 in Zeist gesticht. De hoogtijdagen in Zeist zijn de jaren ’70 en ’80 geweest. Er waren jongeren. Dat kan helaas thans niet meer gezegd worden. De gemeente vergrijst in een hard tempo. Voor het besturen is het moeilijk nog mensen te vinden.
Een probleem dat zich echter bij alle kerken voordoet. Nieuwe vormen van geloofsbeleving dienen zich aan. Maar de Kerk van Christus is niet gebonden aan tijd.
De oude kerkelijke gemeenten zijn thans opgegaan in een nieuwe kerkelijke gemeente, te weten:
De Evangelisch-Lutherse gemeente Utrecht-Zeist e.o. gevestigd in Utrecht.
Thans moeten een aantal praktische zaken geïntegreerd worden en dat zal enige tijd vergen. Binnenkort start de Kerkbalans. Zo blijven voorlopig de huidige bankrekeningnummers nog van kracht.
Ik doe dan ook een uitdrukkelijk beroep op uw trouw en medewerking.
 
Hans Ruppert, kerkrentmeester
 
terug
 
 
 
 
Wie zijn wij
De Evangelisch-Lutherse gemeente Zeist is een kleine geloofsgemeente, die deel uitmaakt van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.. De gemeenschap wordt gekenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid en een grote openheid naar buiten. In de (tweewekelijkse) zondagse eredienst volgen we de Lutherse liturgie en zoeken we in Woord en Sacrament verbinding met God. Zo willen we ons laten inspireren om in pastoraat en diaconaat om te zien naar onze naasten dichtbij en ver weg.
 
Lutherkapel Zeist, Woudenbergseweg 38

KvK  De Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o. te Utrecht staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder no. 76366715 . meer
 
Verhuur
Voor het huren van de gemeentezaal en/of de kerkzaal: zie de informatie onder Organisatie / Koster, Beheer en Verhuur.
 
 
Giften /schenkingen en ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Zie voor giften / schenkingen de informatie onder Financiën.
 
 
Preken
Onder het kopje Kerkdiensten/preekarchief kunt u een aantal diensten/preken nalezen!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.