Protestantse Kerk in Nederland
Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.
 
 
Berichten Kerkblad ELG november 2018 Berichten Kerkblad ELG november 2018
Kerkblad november 2018
Van de Zeister Kerkenraad
 
Voortgang proces Samengaan
Op 11 oktober ontvingen wij van de scriba van het Breed Moderamen van de Classis Utrecht bericht dat zij – na de Lutherse Synodale Commissie gehoord te hebben - toestemming geven voor het samengaan van de Lutherse gemeenten Zeist en Utrecht.
 
Op 15 oktober heeft de Zeister kerkenraad fusieoverleg gevoerd met de delegatie van Utrecht. In dit overleg werden de positieve uitslagen van de gemeente overleggen van Zeist en Utrecht gemeld.
Naar aanleiding van het eerder vermelde bericht van het Breed Moderamen van de Classis Utrecht, zijn thans de volgende stappen aan de orde: de vereiste publicatie van het samengaan in een regionale krant en het opmaken van een notariële akte voor het samengaan.
De overlegpartners hebben als naam voor de nieuwe (gefuseerde) gemeente vastgesteld:
Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.
 
Verder wordt gewerkt aan:
  • de begroting 2019 en volgende jaren van de ‘nieuwe gemeente’. Hierbij speelt ook de vervanging van Ds. C. van Opstal die medio 2019 met emeritaat gaat.
  • de voorbereiding van de actie Kerkbalans 2019,
  • het rooster van predikanten en organisten voor geheel 2019.
Kortom: menig werk wordt verzet.
 
Financiën
Tot slot, nog uw aandacht voor Bijdragen, giften en legaten. De bedragen zijn fiscaal aftrekbaar, omdat de kerk een ANBI instelling is. Alle bedragen zijn nog steeds welkom op de navolgende rekeningen.
Kerkrentmeesters Evangelisch-Lutherse gemeente Zeist c.a.          NL50 INGB 0000 3833 37
Lutherkapel Evangelisch-Lutherse gemeente Zeist c.a.                    NL52 INGB 0000 3080 29
Diaconie Evangelisch-Lutherse gemeente Zeist c.a.                          NL09 INGB 0000 3833 96

 
terug
 
 
 
 
Wie zijn wij
De Evangelisch-Lutherse gemeente Zeist is een kleine geloofsgemeente, die deel uitmaakt van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.. De gemeenschap wordt gekenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid en een grote openheid naar buiten. In de (tweewekelijkse) zondagse eredienst volgen we de Lutherse liturgie en zoeken we in Woord en Sacrament verbinding met God. Zo willen we ons laten inspireren om in pastoraat en diaconaat om te zien naar onze naasten dichtbij en ver weg.
 
Lutherkapel Zeist, Woudenbergseweg 38

KvK  De Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o. te Utrecht staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder no. 76366715 . meer
 
Verhuur
Voor het huren van de gemeentezaal en/of de kerkzaal: zie de informatie onder Organisatie / Koster, Beheer en Verhuur.
 
 
Giften /schenkingen en ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Zie voor giften / schenkingen de informatie onder Financiën.
 
 
Preken
Onder het kopje Kerkdiensten/preekarchief kunt u een aantal diensten/preken nalezen!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.