Protestantse Kerk in Nederland
Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.
 
 
Berichten Kerkblad ELG oktober 2018 Berichten Kerkblad ELG oktober 2018
Kerkblad oktober 2018
Nieuws van ELG Zeist
 
Voortgang Samenvoeging
Op het moment van dit schrijven waren nog niet alle gevraagde adviezen uitgebracht.
 
Op 9 september heeft de gemeenteraadpleging over het voornemen tot Samenvoeging van Zeist met Utrecht plaatsgevonden. Tot genoegen werd van het recht tot het maken van opmerkingen door de aanwezigen volop gebruik gemaakt.
 
De benoeming tot ouderling van de heer Wim van Lith is op zondag 9 september geeffectueerd. Inzegening vond door Ds. Chr. Karrer plaats. Door de invulling van de vacature is de kerkenraad nu (kerkorderlijk) voltallig.
 
Servisch Orthodoxe parochie van de Heilige Simeon de Mirreschenker
Op zondag 16 september heeft de Servisch Orthodoxe parochie de kapel in gebruik genomen voor haar erediensten, die op de zondagen –  tweewekelijks – plaatsvinden, wanneer de lutheranen géén dienst hebben. De christelijke geloofsgemeenschap van ca 70 mensen zijn verheugd met de locatie.
Het verhuurcontract is voor nagenoeg één jaar aangegaan. De afspraak daarbij is dat de parochie alle kosters en schoonmaakwerkzaamheden voor haar rekening neemt.
 
Koor opgezet door Désirée Wijma
Met het motto: “Zingen is gezond. Samen zingen is gezellig. Zingen is goed voor het brein” is het koor onder verantwoordelijkheid van Désirée Wijma op vrijdagochtenden onlangs gestart in de gemeentezaal. In de media is er aandacht aan besteed. De belangstelling overtrof de eerste verwachting.
 
Leerhuis
Als dit kerkblad bij u in de brievenbus valt, heeft alweer de eerste bijeenkomst van het Leerhuis plaatsgevonden in de benedenzaal van de Lutherkapel in Zeist. De deelnemers van het leerhuis komen op de 3e donderdag van elke maand bijeen om een gedeelte uit de bijbel of een andere tekst, die onder onze aandacht komt, te bespreken. Ds. Chr. Karrer van de Lutherse gemeente Utrecht is bereid gevonden dit te begeleiden. De gemeentezaal gaat om 9.45 uur open en de bijeenkomst duurt van 10:00 tot 11:30 uur. Iedereen – ook niet Lutheranen - is van harte welkom om aan het Leerhuis deel te nemen.
 
Orde
Mede in verband met de mutaties in het gebruik van de kapel en de gemeentezaal is het van belang dat orde en netheid nagestreefd worden. Hanneke Wijma en Hans Ruppert hebben daartoe een grote opruiming van veel oud materiaal dat geen functie meer heeft en papier dat in gemeentezaal, toneel en bergruimten stond, bezien, opgeruimd en afgevoerd. Ook het “groen” buiten zal in het najaar niet gespaard worden.
Uiteraard dienen we ons namelijk in de gegeven situatie van een krimpende kerk flexibel op te stellen.
 
Financiën
De kerkenraad vraagt voorts uw aandacht voor uw financiële bijdrage aan de ELG Zeist. Immers mede op die wijze kan de continuïteit van de vierplek Lutherkapel geborgd blijven.

 
terug
 
 
 
 
Wie zijn wij
De Evangelisch-Lutherse gemeente Zeist is een kleine geloofsgemeente, die deel uitmaakt van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.. De gemeenschap wordt gekenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid en een grote openheid naar buiten. In de (tweewekelijkse) zondagse eredienst volgen we de Lutherse liturgie en zoeken we in Woord en Sacrament verbinding met God. Zo willen we ons laten inspireren om in pastoraat en diaconaat om te zien naar onze naasten dichtbij en ver weg.
 
Lutherkapel Zeist, Woudenbergseweg 38

KvK  De Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o. te Utrecht staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder no. 76366715 . meer
 
Verhuur
Voor het huren van de gemeentezaal en/of de kerkzaal: zie de informatie onder Organisatie / Koster, Beheer en Verhuur.
 
 
Giften /schenkingen en ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Zie voor giften / schenkingen de informatie onder Financiën.
 
 
Preken
Onder het kopje Kerkdiensten/preekarchief kunt u een aantal diensten/preken nalezen!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.