Protestantse Kerk in Nederland
Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.
 
 
Diaconaat Diaconaat

Diaconaal Project 2019 Voedselbank Zeist.

De Diaconie van Zeist heeft in navolging van het vele jaren gevoerde beleid gekozen voor een nieuw speciaal diaconaal project in 2019. Nu dicht bij huis. Voedselbank Zeist.
 
Wij moeten helaas constateren dat, ondanks dat wij in een rijk land leven - die een Algemene Bijstand kent - onder ons mensen en kinderen zijn die stille armoe en honger kennen.
Vele jaren geleden verrichtten diaconieën van kerken een zeer belangrijke taak om daadwerkelijk direct in de noden van mensen te voorzien. Ten gevolge van secularisatie en stille armoede zijn Voedselbanken ontstaan; zij bieden op stringente voorwaarden hulp in natura aan (voedselpakketten!). Vele christelijke kerken ondersteunen dit. Maar ook marktmensen en kruideniersbedrijven zijn hierbij betrokken. Zij stellen het gratis ter beschikking. Doordraaien en verspilling van voedsel wordt hiermee vermeden. Daarnaast zetten vele vrijwilligers zich in voor sortering, verdeling en verspreiding. Alles onbezoldigd; ook bestuurders. Maar ook vele andere bedrijven sponsoren of steunen het.
Stichting Voedselbank Zeist helpt mensen in de gemeente Zeist die met een inkomen onder het bijstandsniveau rond moeten komen. In het distributiecentrum worden wekelijks voor ongeveer 130 gezinnen gevarieerde voedselpakketten gemaakt.
Voedselbank Zeist is een onafhankelijke stichting en aangesloten bij de landelijke organisatie Vereniging Voedselbanken Nederland.
Het verkrijgen van een voedselpakket is niet vrijblijvend: de gebruikers gaan onder begeleiding van een deskundig beoordelaar actief aan de slag met het aanpakken van hun problemen. Na drie maanden bekijkt de beoordelaar of de cliënt op eigen benen kan staan of dat verlenging van het wekelijkse voedselpakket gewenst is.
Voedselbank Zeist wordt gesteund door het Oranje Fonds.
In 2019 zullen we vaak in de 2e collecte uw bijdrage er voor vragen.
Giften zijn welkom op bankrekening NL79 INGB 0000 266706 t.n.v. Lutherse Diaconie Utrecht.

Het Diaconaal project in 2018 was de Salatiga zending


In 2018 was het diaconaal project de Salatiga-zending, waar de oude Lutherse kerk een binding mee heeft. Om zo betrokkenheid met de arbeid van zendingsmensen op Java te tonen. Met onze collectes in 2018 werd voor dit doel een bedrag van € 715 aan de Salatiga-zending overgemaakt.

Met Stichting Salatiga Zending worden honderden kinderen en volwassenen geholpen. Kinderen die anders niet naar school zouden gaan, ouderen die anders aan hun lot overgelaten zouden zijn, vrouwen die anders helemaal alleen voor de zorg van hun gezin zouden staan. We willen mensen die opgroeien in armoede helpen, hoop geven en Gods liefde laten ervaren. Want ieder mens, ieder kind heeft liefde, geloof en hoop nodig.

Meer informatie over de Stichting Salatiga Zending kunt u vinden op hun website www.salatigazending.nl

terug
 
 
 
 
Wie zijn wij
De Evangelisch-Lutherse gemeente Zeist is een kleine geloofsgemeente, die deel uitmaakt van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.. De gemeenschap wordt gekenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid en een grote openheid naar buiten. In de (tweewekelijkse) zondagse eredienst volgen we de Lutherse liturgie en zoeken we in Woord en Sacrament verbinding met God. Zo willen we ons laten inspireren om in pastoraat en diaconaat om te zien naar onze naasten dichtbij en ver weg.
 
Lutherkapel Zeist, Woudenbergseweg 38

KvK  De Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o. te Utrecht staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder no. 76366715 . meer
 
Verhuur
Voor het huren van de gemeentezaal en/of de kerkzaal: zie de informatie onder Organisatie / Koster, Beheer en Verhuur.
 
 
Giften /schenkingen en ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Zie voor giften / schenkingen de informatie onder Financiën.
 
 
Preken
Onder het kopje Kerkdiensten/preekarchief kunt u een aantal diensten/preken nalezen!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.