Protestantse Kerk in Nederland
Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.
 
 
Het orgel Het orgel
Foto: Fred Manschot

Het orgel van de Lutherkapel werd in 1968 door orgelbouwer Verschueren vervaardigd en eind 1968 geplaatst. Omdat het orgel niet al te kostbaar mocht zijn is er gekozen voor een unit orgel van het type Excellent met het opusnummer 752. Het verschil tussen een unit orgel en een gewoon orgel is, dat een unit orgel vaak maar één register, en een gewoon orgel meerdere, verschillende registers heeft. Een register is een reeks van 53 orgelpijpen met dezelfde klankkleur.
 
Waarom 53 orgelpijpen per register? Omdat een orgelklavier in de basis meestal 53 toetsen en elke toets wederom een eigen orgelpijp bij elk register heeft. Een orgel met bijvoorbeeld 6 registers heeft dus 6 keer 53 orgelpijpen (318), die met de 53 toetsen van het orgelklavier bespeeld kunnen worden. De klankkleur is per register hetzelfde maar de toonhoogte kan verschillen. Dit is afhankelijk van de lengte van de orgelpijpen. Zo is bijv. de toonhoogte bij het register 'Fluit 8', waar de langste orgelpijp van de 53 pijpen 8 voet is, 1 octaaf lager dan bij het register 'Fluit 4', waar de langste pijp 4 voet is. Een voet is omgerekend 30,48 cm.
 
Alle registers kunnen bij een gewoon orgel tegelijk bespeeld worden en dat geeft de sprankeling, het volume en de totale klankrijkdom aan de orgelmuziek. Hoe groter een kerk, hoe meer registers een orgel heeft. Er zijn orgels met 110 verschillende registers, dus 5830 orgelpijpen. Het grootste orgel ter wereld staat in de Conventionhall in Atlantic City (USA). Het grootste orgel van Europa in de Dom St. Stephan in Passau en het grootste orgel van Nederland in de Sint Laurentskerk in Rotterdam.
 
Het aantal registers en orgelpijpen maakt een orgel heel erg duur en omdat de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zeist niet de financiële middelen had om een orgel met afzonderlijke registers aan te schaffen, koos men voor het unit orgel. Bij dit soort orgel worden langs de elektronische weg de orgelpijpen uit één register gebruikt om meerdere tonen tegelijk te laten spreken. De unit orgel wordt niet meer gebouwd omdat de toegepaste methode weliswaar goedkoop is, maar ten koste gaat van het geluid.
 
Er is destijds een nieuw orgelfront voor de Lutherkapel ontworpen. De vrijstaande speeltafel  bevindt zich links in de hoek op het balkon achter in de kerk, boven de ingang. De dispositie van het Verschueren-orgel kunt u elders op internet bekijken. De Evangelisch-Lutherse Gemeente Zeist heeft een aantal organisten die bij toerbeurt het orgelspel tijdens de kerkdiensten verzorgen.

 

 

 

 

terug
 
 
 
 
Wie zijn wij
De Evangelisch-Lutherse gemeente Zeist is een kleine geloofsgemeente, die deel uitmaakt van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.. De gemeenschap wordt gekenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid en een grote openheid naar buiten. In de (tweewekelijkse) zondagse eredienst volgen we de Lutherse liturgie en zoeken we in Woord en Sacrament verbinding met God. Zo willen we ons laten inspireren om in pastoraat en diaconaat om te zien naar onze naasten dichtbij en ver weg.
 
Lutherkapel Zeist, Woudenbergseweg 38

KvK  De Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o. te Utrecht staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder no. 76366715 . meer
 
Verhuur
Voor het huren van de gemeentezaal en/of de kerkzaal: zie de informatie onder Organisatie / Koster, Beheer en Verhuur.
 
 
Giften /schenkingen en ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Zie voor giften / schenkingen de informatie onder Financiën.
 
 
Preken
Onder het kopje Kerkdiensten/preekarchief kunt u een aantal diensten/preken nalezen!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.